AC SERVICE

Klimaanlegget – ren og frisk luft i bilen

2020-03-01

Snart er det tid for sommerens bilturer. Et rent og effektivt klimaanlegg er viktig for å gjøre bilturen så komfortabel som mulig.

Gjennom årets sesonger varierer både temperaturen og luftfuktigheten, og det utsetter klimaanlegget for store påkjenninger. Derfor bør klimaanlegget sjekkes jevnlig.
La oss ta en kontroll av klimaanlegget i bilen din for å forsikre deg om at bilen ikke blir en badstue i sommervarmen, eller at bakterier og muggsopp irriterer øyne og luftveier.

MECA verksteder har kompetanse og utstyr til å vedlikeholde alle biler. Bestill service av klimaanlegget før ferien - gjerne i forbindelse med EU-kontroll eller vanlig service.
Spør oss om pris – vi hjelper deg!

 

Hvorfor?
Klimaanlegget, eller Air Condition, regulerer klimaet i bilen din, altså nedkjøling, varme og ventilasjon. Alle klimaanlegg lekker litt; 5 – 10 % pr. år, og det forringer kapasiteten til anlegget.
Gamle, tørre og sprukne tetninger kan føre til større lekkasjer. Går det lang tid uten påfylling av kjølemiddel, øker belastningen på AC-kompressoren, og til slutt kan kompressoren havarere.

Hvis klimaanlegget ikke har vært i bruk om vinteren, vil det samle seg skitt og fukt, som igjen kan føre til at bakterier og muggsopp blåses inn i kupéen når anlegget slås på om våren.

Service på klimaanlegget bør utføres minst hvert annet år, men er ofte ikke inkludert i den vanlige servicen. Verkstedet tømmer systemet for kjølemiddel, rengjør det og sjekker for eventuelle lekkasjer. Deretter fylles systemet med kjølemiddel igjen.

Å bytte kupéfilter mellom servicene vil også bidra til å holde klimaanlegget og luften i bilen frisk og ren.

NULL STRESS!
Vi tar vare på bilen din.