MECA Fondet

MECA Fondet januar 2020

2020-02-18

Vi gratulerer Mesna Auto som på vegne av Åsheim skytterlag mottok kr. 25 000.- fra MECA Fondet i januar 2020.

MECA Fondet er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra positivt til norsk breddeidrett. 

Bilverksteder som er med i MECA-kjeden kan søke MECA Fondet på vegne av sitt lokale idrettslag. 

MECA Fondet er en tilskuddsordning som annenhver måned deler ut inntil kr 25 000,- til ett eller flere idrettslag. Målet er å bidra til at flest mulig får anledning til å delta på et idrettstilbud i sitt lokalområde. Fondet ble opprettet høsten 2015 i forbindelse med at MECA inngikk avtale om hovedsamarbeid med Norges Ishockey Forbund og herrelandslaget i hockey.