NBF

Myndighetene slår fast: Verkstedene, bilbergere og delelevrandører er samfunnskritiske

2020-03-17

Godkjente bilverksteder, bilbergere og deleleverandører defineres som samfunnskritiske. Som en forutsetning for at transporten skal gå rundt er det helt nødvendig at verkstedene er åpne og tilgjengelige.

Det betyr at ansatte kan komme inn under kategorien som har rett til omsorgstilbud på skole eller i barnehagen. Det er kun kritisk personell tilbudet skal gjelde for. De aktuelle virksomhetene må avklare hvem dette gjelder for, og utøve skjønn i sin vurdering. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt.

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barnehage og barn som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i 1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7

Det er ikke laget offentlig veiledning på dette punktet. Men Samferdselsdepartementet presiserer: 

Det er nøkkelpersonell innenfor de ovennevnte kategoriene som er omfattet 

Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes. 

Barna skal være under 12 år og at barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Eneforsørgere i en samfunnskritisk jobb vil ha krav på plass i barnehage/barnepass.

Virksomhetene sørger for å ha rutiner for å bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle ansatte kvalifiserer for et omsorgstilbud. 

NBF vil arbeide videre for å finne ut hvordan dette skal praktiseres, og informere om dette så fort som mulig. 

Verkstedene, bilbergere og delelevrandører bør nå gjøre en vurdering av hvilken beredskap/bemanning bedriften bør ha for å kunne utøve de oppgaver som er samfunnskritisk. Dette avhenger av geografisk plassering og kundegruppe. Likevel, det er naturlig å anta at de fleste i en eller annen grad er samfunnskritisk. Varebiler, lastebiler, busser, minibusser etc. er helt sentrale for å transportkapasiteten. Helsepersonell og andre ansatte i samfunnskritiske funksjoner må ha mulighet til å komme seg på jobb. Ikke minst skal biler som inngår i samfunnskritiske funksjoner kunne repareres. Redning er selvsagt kritisk. 

Det er viktig at ordningen ikke misbrukes.

Saken er hentet fra nbf.no