MECA Fondet Hinna Håndball, jenter 2007

MECA Fondet september 2021

2021-10-05

Vi gratulerer Vibemyr Bilverksted AS som på vegne av Hinna Håndball, jenter 2007 ble tildelt MECA fondet på kr. 15 000.- for september 2021.

MECA Fondet er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra positivt til norsk breddeidrett. Bilverksteder som er med i MECA-kjeden kan søke MECA Fondet på vegne av sitt lokale idrettslag.

MECA Fondet deler ut inntil kr 25 000,- til ett eller flere idrettslag annenhver måned. Målet er å bidra til at flest mulig får anledning til å delta på et idrettstilbud i sitt lokalområde. Fondet ble opprettet høsten 2015 i forbindelse med at MECA inngikk avtale om hovedsamarbeid med Norges Ishockey Forbund og herrelandslaget i hockey.