Kompetanse

Bilteknisk kompetanse

Bilbransjen er i rask teknologisk utvikling, og dagens moderne biler inneholder stadig mer avansert elektronikk. Derfor stiller myndighetene i Norge strenge krav til kompetanse og videre opplæring for å være et godkjent verksted.
 
Våre bilmekanikere har både interesse og høyt engasjement, og tilbys kontinuerlig oppdatering innen moderne bilteknisk kompetanse gjennom kjedekonseptet.

 

.