MECA

Distribusjon

Sikre og raske leveranser er en viktig del av MECAs virksomhet.

Våre kunder skal kunne stole på at vi leverer riktige produkter i rett tid og til riktig kostnad. For å sikre best mulige leveringssikkerhet, har MECA-konsernet et sentrallager i Strängnes i Sverige, et nasjonalt lager på Gjøvik og 25 lokale grossistavdelinger over hele Norge. Gjennom våre lokale avdelinger betjener vi kundene på dagtid. Finnes ikke varen lokalt, leverer vi over natten fra våre sentrale og nasjonale lagre.

Lokal varebeholdning og kjøreruter tilpasses til enhver tid det lokale markedet og kundene våre for å sikre rett var til rett tid og kostnad.