MECA-tunga-fordon

Deler til tunge kjøretøy

MECA leverer også deler til tunge kjøretøy til det frie ettermarkedet. Med vår gode logistikk og 24 lokale grossistlager over hele Norge, kan vi levere delen du trenger, akkurat når du trenger den.  

MECA tilbyr nå et økende sortiment av slitedeler, verktøy og verkstedutstyr til tunge kjøretøy. Vi bruker vår lange erfaring fra personbilmarkedet til å utvikle et mest mulig dekkende utvalg av deler. Vi vil ha størst fokus på reserve- og slitedeler med høy frekvens, og tilbyr samtidig bransjens mest effektive  logistikk og distribusjon gjennom nasjonalt hovedlager og 24 lokale grossistlagre. 
 
Vi ønsker å bidra til å senke totalkostnadene for driften av ditt firma, noe som igjen bidrar til høyere servicegrad mot kundene dine, med mer kostnadseffektive verkstedbesøk.

Vil du vite mer om MECAs satsing på tunge kjøretøy?

Michael Borg
Salgssjef
40 40 50 83