Kvalitet og Miljø

Miljø og Bærekraft

Vi sikter hele tiden mot høyere kvalitets- miljø og bærekraftsmål

For oss er det en selvfølge å etterstrebe å bli bedre hele tiden. Derfor arbeider vi systematisk med å finne nye og bedre løsninger for kundene, både i dag og i fremtiden. 
Vi prioriterer kompetanseutvikling så vel som kontinuerlig utvikling av nye tekniske og logistiske løsninger og forretningsmodeller. Samtidig er det viktig for oss å være en arbeidsplass der mennesket står i sentrum og kan utvikles.

 

ISO 14001 logo

ISO 14001 betyr at vi tar miljøarbeidet på alvor
Miljøspørsmål har alltid ligget MECA-konsernets hjerte nær. Både kunder, medarbeidere og myndigheter skal kunne stole på at vi oppfyller de miljøkrav som stilles, og vi etterstreber alltid å arbeide med så liten innvirkning på miljøet som mulig. MECA Scandinavia AB og dets datterselskaper er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.  Det innebærer at selskapenes miljøstyringssystem oppfyller kravene i den internasjonale standarden og at det pågår et aktivt arbeid for å redusere miljøpåvirkningen. Selskapet har i løpet av en toårsperiode systematisk gjennomgått og tilpasset virksomheten etter standardens samtlige ulike krav. Som et ledd i vårt miljøarbeid tilbyr vi også våre kunder flere ulike løsninger når det gjelder håndtering av miljøfarlig avfall.

 

FN’s 17 globale mål for bærekraftig utvikling mot 2030

 

Vi fokuserer på FN's globale mål for bærekraftig utvikling mot 2030.

 

FN’s globale mål 7 - Ren energi for alle 

 • Riktig vedlikehold og service på biler minker energiforbruket – uansett drivstoff.
 • Bidra til omstillingen mot nye typer drivstoff. Vi utvikler våre tjenester og produkter til å innbefatte kjøretøy med alle typer drivstoff; fossilt, bio og elektrisk.
 • Elbilsertifiserte verksteder

 

FN’s globale mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Vi jobber for god lønnsomhet, og dermed verdiøkning for aksjeeierne.
 • God lønnsomhet innebærer fortsatt drift, nye arbeidsplasser og samfunnsbidrag gjennom f.eks. skatt.
 • Som arbeidsgiver tar vi ansvar for ansettelsesvilkår, arbeidsmiljø, likestilling, mangfold og inkludering.
 • Vi legger store ressurser i kompetanseutvikling internt og eksternt.

  

FN’s globale mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Riktig vedlikehold av kjøretøy bidrar til trafikksikkerheten og at kjøretøyet forurenser minst mulig i løpet av dets levetid.
 • Vår drift medfører håndtering av kjemikaler. Vi følger myndighetenes gjeldende regler for merking og håndtering.
 • Vi sorterer og gjenvinner avfall og rapporterer ifølge myndighetenes krav.
 • Vi påvirker gjennom våre leverandører til menneskerettigheter, riktig lønn, ansettelsesvilkår og miljøpåvirkning i produksjonsprosessen.

 

Vi reduserer miljøpåvirkningen

 • Transporter
  - Drivstoff forbruk hensyntas ved innkjøp av biler
  - Kartongmaskin på sentrallageret måler fyllingsgrad og minimerer «frakt av luft»
 • Energi forbruk
  - Kartlegging
  - Reduserer strømforbruk om natten (lys, PCer, printere, ventilasjon, temperatur og porter)
  - Bytte til LED-belysning
 • Kjemikalie håndtering
  - Kontroll på artikler kun for profesjonelt marked
  - Sikkerhetsdatablad og merking
  - Oppbevaring og frakt

 

Viktig verdiskapning

 • Relasjonsbygging gjennom salgsdialoger, kundeundersøkelser osv.
 • Kundeservicegrad, verkstedkvalitet, priser og tilgjengelighet. Godkjent verksted.
 • Code of Conduct
 • Antikorrupsjon
  - Sentral innkjøpsorganisasjon og sentrale avtaler med leverandører
  - Fordeler, gaver og arrangement
 • Whistleblowingsystem

 

Medarbeidere

 • Medarbeider tilfredshet måles årlig. Unik handlingsplan pr. gruppe.
 • Medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler.
 • Learning Management System
  - Kontinuerlig kompetanseutvikling
  - Lederutvikling
 • God intern informasjonsflyt.
  - Internmøter satt i system.
  - Intranet
  - Dialog med fagforeninger
 • Rekruttering med fokus på mangfold, likestilling og inkludering.
  - Vi skal øke kvinneandelen i en tradisjonelt mannsdominert bransje (10 % - 35 %)

 

Leverandører

 • Innkjøp fra de store europeiske leverandørene i bilindustrien
 • Gjennom eget varemerke; ProMeister, har vi også leverandører i Asia.
 • Fokus på produktkvalitet og sikkerhet
 • FN’s Global Compact: mål 85 %

 

Samfunn

 • Åpen dialog om HMS spørsmål.
 • Sertifisert etter ISO 14001
  - Miljø
  - Arbeidsmiljø
  - Kjemikaler
  - Brannvern
 • Samarbeid med bransjeorganisasjoner
 • Dialog med tilsynsmyndigheter
 • Kompetanseutvikling eksternt gjennom ProMeister Academy
  - Ny bilteknologi
  - Kundeservice
  - Merkantilt
  - Ledelse
 

 

Global Compact logo

Les også hvordan vårt moderselskap MEKO (tidigare Mekonomen Group) støtter og driver vår virksomhet i samsvar med prinsippene for ansvarlig virksomhet i FNs Global Compact.

MEKO Bærekraft

Bærekraftsrapporten fra MEKO

Hvordan MEKO påvirker og påvirkes av FN's bærekraftsmål

Om Global Compact