MECA Tunge kjøretøy

MECA Tungbil kjedekonsept

MECA Tungbil er et komplett kjedekonsept for frittstående tungbil-verksteder.

MECA Tungbil er kjedekonseptet for frittstående aktører godkjent som Bilverksted 03 hos Statens vegvesen. Vi har en kjedestandard som blant annet beskriver vårt kvalitetsnivå på verkstedanlegget, tjenester som utføres og kundebehandling. En sentral kjedeledelse arbeider hele tiden med å videreutvikle kjedekonseptet.

 

Fordeler ved å være et MECA Tungbil verksted:

Profilering

• Arbeidstøy med profilering + attraktive profilartikler

• Godt omdømme og kjent varemerke

• Markedsverktøy for lokal markedsføring samt tilrettelegging og produksjon av lokalt markedsmateriell

• Sentral markedsføring

• Sterk og tydelig profil


Logistikk

• Effektiv logistikk med stor produktbredde

• Landsdekkende grossistnett – 25 egeneide avdelinger

• Tilpasningsdyktig logistikk og distribusjon


Lokal

• Intranett for kjeden

• Lokalmøter og samlinger

• MECA TV - effektiv kommunikasjonskanal for kundeinfo og mersalg

• MECA Veihjelp for tungbil

• MECA Webshop – enklere blir det ikke

• Meget gunstig forsikringsavtale

• Samarbeidsavtaler og gode finansieringsavtaler

• Sterkt salgsapparat med personlig salgsrepresentant

• Kurs som gjennomføres flere steder i landet

• Veihjelp ordning gjennom Falck

Som medlem i MECA Tungbil-kjeden får du ta del i et omfattende kjedekonsept hvor vårt fokus er å trekke flest bileiere inn til ditt verksted – i tillegg til å gi deg de verktøyene du trenger for å drive et profesjonelt og lønnsomt bilverksted.


Er du interessert?
Kontakt:Petter Myhre, Key Account Manager

Telefon: +47 900 52 636
Epost: petter.myhre@meca.no