MECA sortiment

Et sortiment med unik bredde

MECAs distribusjonsnett består av over 120 avdelinger i Sverige, Norge og Danmark. Alle spiller en viktig rolle når det gjelder å forsyne våre kjedeverksteder med reservedeler, verktøy og verkstedutstyr. Avdelingene har en unik sortimentsbredde og leveringstetthet, ofte flere ganger per dag, så verkstedene får færre partnere å forholde seg til. Dette gir mer tid til kjernevirksomheten; å utføre service og reparasjon på biler. I siste instans innebærer det reduserte totalkostnader, som i sin tur gir bileieren mer kostnadseffektive verkstedbesøk.

Bildeler

Våre avdelinger har et komplett sortiment av reservedeler til alle vanlig forekommende bilmodeller. Vi samarbeider med flere av verdens største produsenter av bildeler, og våre deler er alltid av originalkvalitet eller bedre. For forbrukeren innebærer dette at bilens garantier fortsetter å gjelde ved bruk av våre bildeler.

Verktøy og verkstedutstyr

Vi bygger kontinuerlig et nøye utvalgt sortiment av verktøy og verkstedutstyr til riktig pris. Sortimentet omfatter produkter som håndverktøy, spesialverktøy, løftebukker, dekkmaskiner og diagnoseinstrumenter. Kort sagt, alt et moderne bilverksted trenger.

Billakk og non-paint

MECA er nasjonal importør og distributør av lakkmerket DeBeer fra Valspar B.V. i Holland. I tillegg lagerfører og distribuerer vi Sikkens og Lesonal lakk fra Akzo.

I tilknytning til lakk kan vi tilby en bred palett av non-paintprodukter med den siste teknologi fra ledende produsenter worldwide.

Med vårt program dekker vi de fleste behov innen lakk- og karosseriverksteder.

Forbruksmateriell

Forbruksmateriell som er satt i system sørger for effektivitet på verkstedet og motvirker svinn. Vi tilbyr løsninger for oppbevaringsopplegg og varesortiment som er beregnet å skulle dekke 95 % av det et bilverksted kan tenkes å ha bruk for. Våre selgere sørger for et riktig sortiment for ditt verksted. Husk at: "Den dyreste kabelskoen er den som mangler"!

ProMeister varemerket

ProMeister er konsernets eget varemerke, med bransjeunike 5 års garanti *) på slitedeler. Vi kan gi 5 års garanti fordi vi vet at produktene holder ekstremt høy kvalitet. Vi tester og kvalitetssikrer delene og har selv valgt nøye ut hvilke produsenter vi vil samarbeide med. Det handler om minst samme kvalitet som originaldelene på markedet.

Ved å styre i alle mellomledd, får vi bedre kontroll på hele kjeden, og det betyr at du som verkstedeier får lave priser med god inntjening mot sluttkunden.

Sortimentet er under kontinuerlig utvikling og vi følger dine - og andre verksteder - ønsker når vi utvikler nye produktkategorier under varemerket.

 

*)  Du får 5 års garanti på bildeler med varemerket Promeister. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil som er resultat av feil produksjonsprosess, materialfeil eller konstruksjonsfeil. Garantien omfatter ikke slitasje, ytre påvirkninger, feil montering eller bruk av produktet utover det produktet er ment for. Merk at for service- og slitedeler må anbefalte bytteintervaller følges. Dvs. at produktet kan trenge utskiftning innen 5 år på grunn av normal slitasje. Garantien gjelder i 5 år fra innkjøpstidspunktet og er personlig; det vil si at den ikke kan overdras.